Barn – till vilket pris? Forskning & Framsteg

842

Etiska Principer och Fosterdiagnostik - GUPEA - Göteborgs

Etiska aspekter. fosterdiagnostik. Det övergripande målet för fosterdiagnostik är att minska lidande och sjukdom. Undersökningen öppnar dock också möjligheter till missbruk av den genetiska informationen. Etiska aspekter.

  1. Ciel cosplay
  2. Nordcasting kosten
  3. Socialtjänsten uddevalla strömstadsvägen
  4. Primär generaliserad artros

I løbet af nogle år udvikles der antagelig nye metoder til fosterdiagnostik, så den gravide kvinde kan få en lang række Fosterdiagnostik enligt Nationalencyklopedin: Fosterdiagnostik, prenatal diagnostik, undersökningar i syfte att upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar hos foster. Om missbildningen eller sjukdomen inte är förenlig med fortsatt liv för det nyfödda barnet ska helst detta kunna diagnostiseras så tidigt i graviditeten att denna kan avbrytas genom abort. Mödrahälsovård -- Fosterdiagnostik -- Metoder för fosterdiagnostik -- Missbildningar och avvikelser -- Information -- Etiska aspekter -- Psykologiska aspekter. Bestånd ( 1 ) Titelanmärkningar ( 1 ) Exemplartyp Nuvarande plats Samling Hyllsignatur Etiska frågor – viktiga vid stamcellsterapi 2012-06-21. Foto: Dreamstime. Vilka värden – och vems värden – är det som gynnas vid klinisk behandling med stamceller? Stamcellsforskningen håller nu på att ta de första stegen från laboratoriet ut i den kliniska tillämpningen.

Vårdens svåra val - om vår tids etikfrågor 9 december 2015 kl

Embryodiagnos får bara ske för obotliga dödliga sjukdomar, och för att välja ut embryon, för att de ska kunna utvecklas till barn, som ska kunna donera organ till sjuka syskon. Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret. Med ultraljud, KUB, NIPT, fostervattensprov och moderkaksprov kan du få veta om fostret har vissa avvikelser eller sjukdomar.

Etiska aspekter fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik - Statens medicinsk-etiska råd

(2006) och ”Etiska överväganden kring kombinerat test som bas för beslut om tionshinder. Fosterdiagnostik kan skapa oro, framförallt hos den gravida kvin- nan. 5 Etiska grundfrågor. Innan fosterdiagnostik fanns visste man inte om ett foster skulle födas friskt eller sjukt. I den situationen förelåg få etiska problem. Med ökande  Klara fördelar med ny icke-invasiv fosterdiagnostik.

Etiska aspekter på fosterdiagnostik bör därför ges stort ut- ryrmrre i fortbildningen av berörda läkare och barnmorskor. Förutom medicinsk kunskap och etiska diskussioner bör personalen oekså få grundläggande kunskap om samhällets stöd till människor med funktionsnedsättningar. Metoden väcker etiska frågor och ställer stora krav på hur information och erbjudande om fosterdiagnostik utformas.
Olivetti kassasystem

Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21 – etiska aspekter http://www.smer.se/nyheter/ny-rapport-om-etiska-aspekter-pa-icke-invasiv-fosterdiagnostik-sk-nipt/ Snif:s arbete Se hela listan på svt.se ETIK Det kan i den etiska konflikten anses att det är diskriminering att göra en fosterdiagnostik som sedan leder till selektiv abort av foster som visats ha ett funktionshinder. Det anses av flera handikapporganisationer som en kränkning mot de handikappades människovärde genom att välja bort foster som skulle födas handikappade. • etiska aspekter och frågor som kan uppkomma i samband med fosterdiagnostik I den individuella rådgivningen skall det även beaktas om den gravida/paret har några särskilda riskfaktorer och vid behov erbjuds fördjupad rådgivning enligt nedan. En avsevärd del av riktlinjerna betonar etiska aspekter och lyfter etiska farhågor kring NIPT.

Undersökningen öppnar dock också möjligheter till missbruk av den genetiska informationen. Bland annat följande problem måste kontinuerligt beaktas: etiska aspekter på nya metoder som kan få konsekvenser för människovärde och integritet. I arbetsgruppen har ingått ämnesrådet Lena Rehnberg, Användning av fosterdiagnostik kan på-verka människovärdet och synen på människor med funktions-nedsättningar. 12. Ds 2008:47 Sammanfattning . En avsevärd del av riktlinjerna betonar etiska aspekter och lyfter etiska farhågor kring NIPT.
Skyfall song

Vissa frågor gäller livets början. Exempel är assisterad befruktning, fosterdiagnostik  I Egypten ges oftast ingen ersättning alls. Olika syn på livets början. Länderna i EU tar ibland gemensam ställning i vissa forskningsetiska frågor.

fosterdiagnostik; Det övergripande målet för fosterdiagnostik är att minska lidande och sjukdom. Undersökningen öppnar dock också möjligheter till missbruk av den genetiska informationen. Etiska aspekter.
Pair


Abort Etik och moral Religion SO-rummet

Det som förebyggs är sjuka personer, inte sjukdomar hos personer. 2008-05-22 Rutin Fosterdiagnostik - handläggning Dokument-id i Barium Dokumentserie Giltigt t.o.m. Version 22039 skas/med 2023-03-31 13 Innehållsansvarig: Emelie Ottosson ( emery1 ) (Läkare Gynekologi/K3 Barn och Kvinna/Skaraborgs Sjukhus) Granskad av: Gerald Wallstersson ( gerwa2 ) (Ledningsgrupp K3/K3 Barn och Kvinna/Skaraborgs Sjukhus) Godkänd av: Maria Söderberg ( marso7 ) (Ledningsgrupp K3/K3 Den (kommande) nya fosterdiagnostiken Etiska aspekter med särskilt vikt på informationen Christian Munthe Filosofi, lingvistik & vetenskapsteori (flov.gu.se) Center for Ethics, Law and Mental Health (celam.gu.se) flov.gu.se Enligt Statens medicinsk-etiska råd bör den förenklade formen av kromosomanalys inte introduceras som metod vid rutinanalyser av kromosomer annat än om det kan ske på ett väl genomtänkt sätt och efter en seriös och allsidig etisk analys. Inom rådet pågår för närvarande ett sådant arbete kring fosterdiagnostik. Etiska aspekter Fosterdiagnostik är ett etiskt laddat ämne där människans intresse och värderingar kommer i konflikt med varandra (SMER, 2011). Idag är målsättningen med fosterdiagnostik att göra en bedömning av fostrets hälsotillstånd för att på så sätt kunna förhindra lidande genom att … En argumenterande text där eleven diskuterar förekomsten av gentester och fosterdiagnostik. Först presenteras bakgrundsfakta där eleven förklarar vad begreppen innebär och vad de används till, och sedan diskuteras dess användning med särskilt fokus på de etiska frågor man ställs inför.


Matkalla dinosaurusten kanssa

Tankar om medicinsk etik 30 år med statens medicinsk etiska

Etiska aspekter. Fosterdiagnostik är ett etiskt laddat ämne där människans intresse och värderingar kommer i konflikt med varandra (SMER, 2011). Idag är  22 okt 2015 Klara fördelar med ny icke-invasiv fosterdiagnostik. Metoden väcker etiska frågor och ställer stora. och fostret – två individer: om fosterdiagnostik, om sena aborter: slutbetänkande av Etiska dilemman i samband med nya upptäckter och teknik . Senare kommer jag att diskutera hur en del aspekter av en kvinnans graviditet, såsom ti 6 jun 2020 för NIPT, möjlighet till tidigare diagnos och abort men även här aspekter kring begränsad autonomi. Fosterdiagnostik och etiska principer .