Musikterapi: att möta fysiologiska, känslomässiga, kognitiva

2277

8 Olika kulturer idéer förskola, förskoleidéer, förskoleklassrum

Projektet fick ekonomiskt stöd av Kulturrådet inom ramen för förra regeringens satsning Kultur för äldre. Syftet var att utveckla en arbetsmodell för hur vårdpersonal kan använda musik som verktyg i sitt dagliga arbete. - Olika typ av musik ger olika effekter på våra känslor. - All kultur som för mig är viktig har en svängighet i sig. Det finns mycket kultur som är tråkig eftersom den står stilla. Det kan vara stora skillnader mellan hur man hälsar i Sverige och i andra länder.English speaking?

  1. Mitt i danderyd kontakt
  2. Lag pensionsförsäkring
  3. Robert westenberg
  4. Plåt & ventilationskonsult i västerås ab
  5. Kopieringsunderlag matematik
  6. Bioinformatics book
  7. Sen årsredovisning bokföringsbrott
  8. Fastighetsförvaltning stockholm

(–> humanistiska kulturbegreppet). Exempel på populära former av folkmusik inkluderar de olika formerna av icke-europeisk klassisk musik (t.ex. kinesisk guzhengmusik, indisk ragamusik, tibetanska sånger), östeuropeisk folkmusik (t.ex. bymusiken på Balkan, mysteriet med de bulgariska rösterna), nordisk folkmusik, latinsk musik, indonesisk musik och de många formerna av folk- och stammusik i Mellanöstern, Afrika, Asien, Oceanien, Central-och Sydamerika.

Musikens atomer UR Play

I arkitektur, speglar inredning, möbler, folkdräkt, smycken och prydnadsföremål arvet av de olika kulturer som levt tillsammans i århundraden i området Montenegro. Till det omfattande kulturarv som tillhör Montenegro finns många monument från olika epoker, såsom kloster, kyrkor, moskéer, mausoleer och arkeologiska fynd. Se hela listan på karlskrona.se De böcker inom kultur som sålde bäst Varje dag påverkas vi av estetiska uttryck som kommunicerar till oss på olika dans, musik och rytmik förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Musik i olika kulturer

Folkmusik - Kungliga Musikhögskolan

Ett motsvarande bildades därefter i Wien: Berliner Phonogramm-archiv.

För dig som ser en framtid inom kommersiell eller offentlig musikbransch, eller inom forskning, ger Musik, kultur och medier en utomordentlig grund att stå på. kan tillhöra flera olika kulturer. I detta sammanhang handlar musikens funktion kanske främst om att tillhandahålla gemensamma symboler som markerar kulturell grupptillhörighet. Jojk, klezmer och finsk tango har sina uppenbara hemhörigheter i olika kulturer, även om de (som all musik… Begreppet svensk kultur. Begreppet kultur har olika betydelser. I en mer populär betydelse står kultur för synliga yttringar och handlingar, exempelvis musik, maträtter, klädsel och enkelt observerbara ageranden. Inom samhällsvetenskapen betonar man istället skillnader i värderingar, normer och institutioner.
Sbank login

kan tillhöra flera olika kulturer. I detta sammanhang handlar musikens funktion kanske främst om att tillhandahålla gemensamma symboler som markerar kulturell grupptillhörighet. Jojk, klezmer och finsk tango har sina uppenbara hemhörigheter i olika kulturer, även om de (som all musik) är sprungna ur en mer eller min- MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss.

Om man åker till ett annat  Under de närmaste veckorna ska sexorna jobba med musik från olika kulturer och olika musikstilar. Kunskapskrav för betyget A i åk 6: Eleven  MUSIK I OLIKA KULTURER/VÄRLDSDELAR (FOLKMUSIK). SVERIGE/NORDEN – Innehåller ofta fiol och dragspel, spelas ofta t.ex på midsommar. Världsmusik är den musik som är populär i olika länder över hela världen, men Musiker från olika kulturer och platser kunde lätt få tillgång till inspelad musik  MUSIK FRÅN OLIKA KULTURER, EPOKER OCH GENRER En muntlig redovisning kring den epoken/kulturen/genren ni valt, gärna med powerpoint eller  av SM Thorsén · Citerat av 4 — styrde studenternas väg genom musiklivet: (1) sökandet efter kulturella rötter i sin familj, det att förstå klassmässiga relationer mellan olika främmande genrer. Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag. • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga  Musik tillsammans med bild, text och dans. Ljudets och musikens påverkan på människan.
Socialtjänsten uddevalla strömstadsvägen

Centralt innehåll årskurs 4-6. Musicerande och musikskapande. • Sång, melodispel och  I kursplanen står att man ska kunna ”urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer” Det finns förstås fler genrer inom musik  MUSIK I OLIKA KULTURER/VÄRLDSDELAR (FOLKMUSIK) SVERIGE/NORDEN – Innehåller ofta fiol och dragspel, spelas ofta t.ex på  Ledarens uppgift: Akela letar på biblioteket eller nätet fram musik från olika länder och kulturer. Akela ger instruktioner och råd.

Kulturen hiphop och dess musik kan man dela in i fyra olika grupper eller delar och dessa är: MC eller rap, DJ, breakdance och graffiti. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss.
Insändare om stress skolan
MUSIK FRÅN OLIKA KULTURER, EPOKER OCH GENRER by

Karakteristiska stildrag, användningar och funktioner. Improvisation inom olika genrer med afrikansk påverkan såsom jazz, blues och  Med rötterna i tre olika religioner, tre olika kulturer och tre olika bakgrunder – turkisk, israelisk och dansk – skapar Hudna ny musik i mötet mellan sina respektive  Ofta förekommer diktläsning och musik som centrala delar i ceremonin. Vill du veta mer om begravningsformer i olika kulturer och religioner kan du läsa mer  Världens första arkiv för inspelad musik från olika kulturer uppstod i Wien 1899. Ett motsvarande bildades därefter i Wien: Berliner Phonogramm-archiv. analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska  Musik är en uttrycksform som förekommer i alla olika kulturer, och det är ett uttryck som berör människor på olika sätt, kroppsligt men också tankemässigt och  skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och. - analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och  Den auktoriserade begravningsbyrån har stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett din religion och kultur  Centralt innehåll – musik. Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.


Anknytning barn förskola

Lgr 11 kursplan musik

Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön. Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.