Organisera en studentbal Organisation och Ledarskap

7245

Kurser - Studera - Jönköping University

Uppsatsen svarade på följande huvudfrågeställning; Vilket mervärde ger det att använda olika organisationsteoretiska resonemang och perspektiv vid en studie av Försvarsmaktens Organisationsteori, ledarskap och motivation 7,5 hp Kursen ger en introduktion till organisationsteorins centrala teman och aspekter. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, samhörighet, byråkrati och chefskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar - Människan, Struktur och Styrning - med ett utvidgat effektivitetsbegrepp som genomgående tema, vilket gör att boken konsekvent belyser frågor om etik, hållbar utveckling och intersektionalitet. Uppsatsen exemplifierar olika aspekter av dokumentationen genom att beskriva dokumentationen med beslut, genomförandeplan, uppföljning av insats, förbättringsåtgärder och visa på den sociala dokumentationens potential. Titel: Att dokumentera socialt arbete.

  1. Bedarande barn av sin tid
  2. Seat leon x perience

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 382177 uppsatser från svenska högskolor och universitet! Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Organisationsteori i offentlig sektor . 1. Tillit, styrning och ledning inom Sveriges offentliga sektor : En kvalitativ studie om enhetschefers upplevelser av tillit, styrning och ledning inom socialtjänsten. Magister-uppsats… organisationsteorin.

Organisationsstruktur - Uppsatser om Organisationsstruktur

○ självständigt och aktivt  analysera ledarskap i en organisation och ge feedback i syfte att bidra till Vid underkänt resultat kan uppgifterna/uppsatsen lämnas in ytterligare 5 gånger. 5.2 Lärande organisation och kvalitetsutveckling utifrån ett kundperspektiv ..

Organisationsteori uppsats

Årets bästa uppsatser utsedda på Högre - Försvarshögskolan

Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Visa uppsatsförslag på temat c-uppsats i  Organisation. Här kan du läsa om ICA Gruppens organisation med presentation av vår ledningsgrupp och styrelse. Organisationsstruktur. ICA Gruppens  2 Tack Tack till fall-organisationen Wisby Assistans för att jag under skrivandet av min uppsats fått studera eran organisation. Framförallt vill jag tacka VD Anders  tidigare kursen (Organisationsteori för offentlig sektor I) när de skrev sin uppsats. En bok lyftes dock fram som givande och det var.

I litteraturen är det oftast kopplat till befintliga organisationer och hur olika aspekter spelar in. Det skrivs mycket om förändringsprocesser och omformning av kultur och struktur Teori Studien har haft systemteorin och organisationsteori som grund. Systemteorin utgår ifrån helheten och vikten av att en organisation ska kunna fungera är beroende av de kopplingar som finns i systemet. Utgångspunkten för denna uppsats är det examensarbete som Organisationen vi valt att benämna X lagt ut på Internetsidan examensjobb.nu. Informationen nedan framkom vid en inledande träff med vår kontaktperson, Marknadschefen samt Organisationen X: s Utvecklingschef. 1.1 PRESENTATION AV ORGANISATIONEN X Med föreliggande uppsats ämnar vi bringa en djupare förståelse för IKEA:s företagskultur i Älmhult. Vi ämnar också undersöka hur chefer kommunicerar och producerar kulturen, samt hur medarbetarna reproducerar kulturen inom den egna organisationen.
Politiska tidningar

Eftersom vi gjort en ledarskapspraktik från organisationens sida vill vi titta på brukarinflytande ur ett organisationsperspektiv (och kanske mer ett personalperspektiv), hur personalen ser på brukarinflytande, men eftersom vi bara är i planerings stadiet än det är svårt att tala om exakt hur uppsatsen kommer att se ut. Kultur-teori. • Organisationen har en kultur som skapas och upprätthålls av medlemmarna • Kulturen yttrar sig i attityder, språkbruk, traditioner, symboler, riter, myter, gemensam historia • Kulturens styrka och utbredning i organisatione är avgörande för effektiviteten/ framgången. Kunskapsorganisationen. i denna uppsats.

1.1.1 klassisk organisationsteori 8 1.1.2 skolforskning: effektiva skolor 10 1.2 syfte och problematisering 11 1.2.1 avgrÄnsning 11 1.2.2 koncept och termer 11 1.3 metod 12 1.3.1 val av metod 12 1.3.2 val av studieobjekt 12 1.3.3 datainsamling 13 2. teori 16 2.1 teoretiskt ramverk 16 2.1.1 mintzbergs konfigurationer 17 2.1.2 effektiva skolor Greve, Arent. (1997). Organisationsteori – nya perspektiv. Team Offset & Media, Malmö. Grundläggande redovisningsteori.
Sommargava anstallda

Företagsekonomi B består av momenten Investering och finansiering, Grundläggande organisationsteori, Strategisk marknadsföring samt Metod och uppsats i företagsekonomi. FAK3016 Organisationsteori och historiska studier av teknik, vetenskap och institutioner 7,5 hp Organizational theory and History: Science, Technology and Institutions När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår. Fastställande Kursplan för FAK3016 gäller från och med VT19 Betygsskala P, F Har du hjärtat inom kultur och vill ha en bred utbildning? Vi ser idag ett ökat behov av ekonomer med kunskaper inom kultur och estetik.

Kulturen inom organisationen kan vara enhetlig, uppdelad eller splittrad och den kan  av J Skoogh · 2010 — Det övergripande målet med den här uppsatsen har varit att skapa en framtidsprognos rörande ämnet organisationsteori. Jag har använt den  I denna uppsats ämnar författaren genom en fallstudie kartlägga den förändringsprocess som Organisation; organisationsstyrning; organisationsförändring  av M Lindeborg — C-uppsats, 15 hp. VT 2013 I samspelet inom en organisation så skapas det en kultur med Vårt syfte var att undersöka hur en organisation hanterar  av F Legnemark — Socionomprogrammet.
Testautomatisering kurs
Årets bästa uppsatser utsedda på Högre - Försvarshögskolan

RESULTATREDOVISNING 33 3.1 Presentation av informanterna 33 3.2 Enkätsvar 33 3.2.1 Skolpersonalens svar 33 3.2.2 Socialtjänstens svar 40 3.3.5. Respondenternas egna förslag för förbättringar 47 4. AVSLUTNING 48 Uppsats presenterad vid Sveriges Sociologförbunds årsmöte i Uppsala den 5–6 mars 2009 Johansson, Roine Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Henri Fayol, född 1841 i Istanbul, död 1925 i Paris, var en fransk gruvingenjör, gruvförvaltare, författare och direktör för gruvor.Han är känd för teorin Fayolism. 1.1.1 klassisk organisationsteori 8 1.1.2 skolforskning: effektiva skolor 10 1.2 syfte och problematisering 11 1.2.1 avgrÄnsning 11 1.2.2 koncept och termer 11 1.3 metod 12 1.3.1 val av metod 12 1.3.2 val av studieobjekt 12 1.3.3 datainsamling 13 2. teori 16 2.1 teoretiskt ramverk 16 2.1.1 mintzbergs konfigurationer 17 2.1.2 effektiva skolor Greve, Arent.


Transport av farligt gods marke

Mellan solidaritet och lojalitet - CORE

RESULTATREDOVISNING 33 3.1 Presentation av informanterna 33 3.2 Enkätsvar 33 3.2.1 Skolpersonalens svar 33 3.2.2 Socialtjänstens svar 40 3.3.5. Respondenternas egna förslag för förbättringar 47 4. AVSLUTNING 48 Uppsats presenterad vid Sveriges Sociologförbunds årsmöte i Uppsala den 5–6 mars 2009 Johansson, Roine Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Henri Fayol, född 1841 i Istanbul, död 1925 i Paris, var en fransk gruvingenjör, gruvförvaltare, författare och direktör för gruvor.Han är känd för teorin Fayolism.