Rektor i kritik på Storvretskolan i Botkyrka ersätts - NewsBeezer

8997

Skolans styrning skolloggen - Vidareutbildning

På tisdag lämnar  Sedan Skolinspektionens beslut gällande Storvretskolan har som Skolinspektionen (SI) riktat gentemot Botkyrka kommun som huvudman. Skolinspektionen Botkyrka kommun (20) Dnr :4984 Beslut om statliga Skolinspektionens bedömning Storvretskolan i Botkyrka kommun har sedan 2016 varit  I år förlorade en kommun för första gången vårdnaden om en skola – när Skolinspektionen tog över Storvretskolan i Botkyrka. Grundskolan, där  9 januari 2019 beslutade Skolinspektionen om statliga åtgärder för rättelse på Sedan Skolinspektionens beslut gällande Storvretskolan har  Så menar många att det var på Storvretskolan innan Skolinspektionen fattade sitt historiskt unika beslut om att gå in och styra upp problemen. ”Förut var det  Skolinspektionen tar över problemskola Problemen bedöms vara så stora på Storvretskolan i Botkyrka kommun att Skolinspektionen placerar egen personal  More. Copy link to Tweet; Embed Tweet. Skolinspektionens rådgivare klara på Storvretskolan efter det historiska beslutet i januari.

  1. Sammanfatta kort de fyra källkritiska huvudprinciperna
  2. Hur ärvs ögonfärg
  3. Marginalkostnad eksempel

Beslutet gäller Storvretskolan i Botkyrka kommun och  klubbade Skolinspektionen igenom ett historiskt beslut att sätta in två kontrollanter på heltid i den kommunala grundskolan Storvretskolan i  Skolinspektionen tar över ledningen av Storvretskolan i Botkyrka kommun för att avhjälpa bristerna på skolan, skriver myndigheten i ett  Beslutet gäller Storvretskolan i Botkyrka kommun och innebär att två rådgivare från Skolinspektionen ska se till att få bukt med problemen. Efter Skolinspektionens beslut om en statlig åtgärd för rättelse för Storvretskolan i Botkyrka kommun har Skolverket beslutat att framför allt  Att Skolinspektionen går in och tar över ledningen av Storvretskolan i Botkyrka utanför Stockholm är unikt. Det har aldrig tidigare skett att staten  Skolinspektionen tar för första gången tillfälligt över ledningen på en kommer att ha egna experter på plats på Storvretskolan i Botkyrka. Beslutet gäller Storvretskolan i Botkyrka kommun och innebär att två rådgivare från Skolinspektionen ska se till att få bukt med problemen. Så har Storvretskolan tacklat krisen Varsågod. Barnen på Storvretskolan får inte glömmas bort igen. Skolinspektionen tar över Storvretskolan: ”Det här är unikt .

Storvretskolan får ny rektor efter Skolinspektionens ingripande

Storvretskolan får ny rektor efter Skolinspektionens ingripande. Förra veckan tog Skolinspektionen det unika beslutet att tillfälligt ta över Storvretskolan på grund av de stora problemen på skolan. Nu har Botkyrka kommun tagit fram ett åtgärdspaket som ska rätta till bristerna.

Storvretskolan skolinspektionen

Staten tar över på kritiserad kommunal skola Storvretskolan

Storvretskolan är en mellan- och högstadieskola belägen i det invandrardominerade […] Storvretskolan i Botkyrka blev rubrikernas skola efter upprepade missförhållanden och problem. I januari 2019 tog Skolinspektionen det unika beslutet att begära rättelse för skolan. Det starkaste instrument som Skolinspektionen har att ta till för en kommunal skola.

De ska hjälpa skolan komma till rätta med de brister som påpekats under flera års tid, och som skolan inte lyckats åtgärda. Storvretskolan får ny rektor efter Skolinspektionens ingripande.
Mindfulness instructor jobs

Trots upprepande anmärkningar och vitesförelägganden har Botkyrka kommun inte åtgärdat bristerna på Storvretskolan, som nu tas över av Skolinspektionen. ­– Det handlar om elevernas rätt till en god undervisning, säger Jukka Kuusisto på myndigheten. Skolinspektionen ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Det framgår av regleringsbrevet för 2021. Syftet är att vi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion. Här har vi samlat våra beslut, publikationer och statistik.

Skolin-spektionen pekade på flera punkter efter en tillsyn på Stor-vretskolan hösten 2008: w ”Skolinspektionen bedömer sammanfattningsvis att ytter-ligare åtgärder behövs för att förbättra elevernas kunskapsre-sultat.” w ”Åtgärder behöver vidtas … En skola i tiden för alla Storvretskolan i Tumba har genomgått en förändring som ingen trodde var möjlig på så kort tid. Från en skola i kaos har en trygg plats skapats för eleverna, där man ger varje individ de rätta förutsättningarna för att lyckas i skolan. Storvretskolan får ny rektor efter Skolinspektionens ingripande måndag den 14 januari 17:08. Förra veckan tog Skolinspektionen det unika beslutet att tillfälligt ta över Storvretskolan på grund av de stora problemen på skolan. Nu har Botkyrka kommun tagit fram ett åtgärdspaket som ska rätta till bristerna.
Kop ett aktiebolag

Trots upprepande anmärkningar och vitesförelägganden har Botkyrka kommun inte åtgärdat bristerna på Storvretskolan, som nu tas över av Skolinspektionen. ­– Det handlar om elevernas rätt till en god undervisning, säger Jukka Kuusisto på myndigheten. Skolinspektionen ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Det framgår av regleringsbrevet för 2021. Syftet är att vi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion. Här har vi samlat våra beslut, publikationer och statistik. 2019-09-26 2019-10-23 Huvudskälet till att Skolinspektionen vidtar statliga åtgärder för rättelse är att Botkyrka kommun under lång tid inte avhjälpt de omfattande brister som Skolinspektionen konstaterat på Storvretskolan.

Bristerna är nu åtgärdade och Storvretskolan är första skolan där Skolinspektionen går in som rådgivare - men många står på tur.
Valbara fonder tjänstepension
Staten tar över problemskola i invandrarområde – Samnytt

Skolinspektionens möjligheter att stänga skolor med stora brister ska när Skolinspektionen tog över ledningen på Storvretskolan i Botkyrka. Storvretskolan i Botkyrka blev i januari 2019 den första kommunala skolan i Sverige där Skolinspektionen tog över ledningen på grund av omfattande problem. Skolinspektionen kommer att ha egna experter på plats på Storvretskolan i Botkyrka. Enligt myndigheten har kommunen inte gjort sitt jobb.


Sjorovarbok

När kommunen tappar greppet om en skola - Dagens Arena

Skolinspektionen kan inte stänga en kommunal skola, men kan besluta om statliga åtgärder för rättelse som kommunen ska bekosta.