Levander Psykologi 1+2a, tredje upplagan. 9789127427167. Heftet

6989

Psykologins utvecklingshistoria

Fördjupning i några psykologiska perspektiv, till exempel kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi. Psykologiska tillämpningsområden som är relevanta för elevernas utbildning, till exempel Det psykodynamiska perspektivet, beteendeperspektivet, humanistiska perspektivet, kognitiva perspektivet, biologiska perspektivet och socialpsykologiska perspektivet och teorier om personlighet inom dessa tas upp. De olika perspektiven jämförs också. Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter. Psk Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter.

  1. Alexander hellström elmerson
  2. Gant wikipedia english

av E Valeskog Eberhardsson · 2012 — Olika teorier väljer att definiera begreppet olika. Forskning härstammande från de psykologiska och socialpsykologiska skolorna väljer ofta att betona  Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra. Ibland kan du få terapi  Efter kursen ska den studerande ha kunskap om: • hur olika psykologiska perspektiv förklarar hur människan utvecklas. • likheter och skillnader mellan några  Perspektiv och tillämpning Levanders psykologi ger eleverna en tydlig genomgång av de olika psykologiska perspektiven som sedan tillämpas på olika  Psykologiska perspektiv av idrottsskador det att vara klar i huvudet för att kunna göra riskanalyser och tider få stöd och handledning av lärare i olika ämnen. även tips på olika digitala hjälpmedel som du Du får studera de olika psykologiska perspektiven och.

Det humanistiska perspektivet - Learnify

Ett viktigt inslag av en omedveten del i psyket. Olika perspektiv: Inlärningsperspektiv, psykodynamiskt perspektiv, kognitivt perspektiv, interaktionistiskt perspektiv, utvecklingsekologiskt perspektiv och socialkonstruktionistiskt perspektiv (Hwang & Nilsson, 2020, s. 41). Vissa perspektiv är mer inriktade på individfaktorer och vissa på mer kontextuella faktorer.

De olika psykologiska perspektiven

118010.0 Utvecklingspsykologi Studiehandboken

Personligheten. Försvarsmekanismer. Neuroser Alla olika psykologiska perspektiv har uppbyggt sin egen teori.

utifrån tre olika perspektiv på alkoholberoende, ett medicinskt, ett psykologiskt och ett socialt och utifrån hur dessa perspektiv kan kopplas till tankar om individens ansvar och val. Vi fann att alkoholberoende är en komplex fråga och vi fann även att de flesta av Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter. Centralt innehåll som behandlas. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan.
Nya skatteregler vid försäljning av bostadsrätt

Ett systemiskt perspektiv 1. Det fysiska perspektivet Hur liknar de olika perspektiven varandra och hur skiljer de sig åt? Freud tillämpade ofta en biologisk syn på själslivet. Han framhäver hur Detet har impulser av lust och aggression, precis som i det biologiska perspektivet där man talar om att människan drivs av djuriska instinkter.

B ehaviorismen är en psykologisk inriktning som uppstod i början av 1900-talet lanserad av amerikanen John Broadus Watson. Det är ett psykologiskt perspektiv som gäller studiet av det yttre beteendet där miljön och inte arvet sätts i fokus. Men de flesta ser det änd ; Alla olika psykologiska perspektiv har uppbyggt sin egen teori. (ur häften utdrag från psykologi av Lennart Levander) Olika typer av psykologiska perspektiven är: Den biologiska perspektiv, det psykodynamiska, det behavioristiska, det humanistiska, det kognitiva och det socialpsykologiska perspektivet Psykologiskt perspektiv på åldrande ålderdomen är en integrerad del av de olika sätt man levt på tidigare. Reminiscensterapi Du förstår det psykodynamiska perspektivet och du kan värdera detta perspektivs förklaringsvärde på ett utförligt och nyanserat sätt. T.ex. genom att jämföra de olika perspektiven med varandra och dra egna slutsatser.
Baby modelling sydney

Jämför utbildning , Öppnas i nytt fönster/flik. Hösten 2021  Precis som i alla former av vård måste behandlingen anpassas till de behov som patienten har. Psykologiska behandlingsmetoder finns för  Exempel på beteenden som kännetecknar de olika dimensionerna av arbetsprestation. Prestation i arbetsuppgiften.

Fabeln om de fem blinda männen och en elefant De olika psykologiska perspektiven ⦁ Psykodynamisk psykologi ⦁ Inlärnings psykologi ⦁ Humanistisk psykologi Det psykodynamiska perspektiven utvecklas av neurologen Sigmund Freud (1856-1939) Enligt freud består psyket av de tre strukturerna detet, jaget och överjaget. Fördjupning i några psykologiska perspektiv, till exempel kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi. Psykologiska tillämpningsområden som är relevanta för elevernas utbildning, till exempel Det psykodynamiska perspektivet, beteendeperspektivet, humanistiska perspektivet, kognitiva perspektivet, biologiska perspektivet och socialpsykologiska perspektivet och teorier om personlighet inom dessa tas upp.
Lena nevander friström sommarprogram
Pedagogisk psykologi – SacoTemplates

De olika forskarna som Hall (2003) intervjuar representerar var och en ett av de olika perspektiven; kognitiva - psykologiska, psykolingvistiska, och det sociokulturella. Kopplat till dessa perspektiv berättar forskarna under intervjuer med Hall (2003) hur pedagogen kan Det biologiska perspektivet förklarar beteende med hjälp av funktioner i hjärnan, nervsystemet och de kemiska processerna styr beteendet. Psykobiologisk inriktning - inom denna inriktning studeras bl.a. nervsystemets kemiska processer och hur dessa påverkar och påverkas av mänskligt beteende. Liksom tidigare ger boken en grundlig genomgång av de olika psykologiska perspektiven, nu kompletterat med det socialpsykologiska. Perspektiven tillämpas sedan på olika områden.


Physical education teacher salary

Levander Psykologi 1+2a, tredje upplagan. 9789127427167. Heftet

Du ska här visa att du förstår och kan tillämpa de olika psykologiska perspektiven. Den skriftliga. Psykologin är en relativt ung vetenskap med en riktigt spännande historia. Under psykologins historiska framväxt har det utvecklats flera olika perspektiv, alltså  KAU.SE/PSYKOLOGI. Schools of thought. Olika psykologiska perspektiv för att förstå människan: tre exempel.